Medezeggenschapsraad (MR)

Het doel van medezeggenschap in onze scholen is om ouders en personeel de mogelijkheid te bieden om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de personeelsleden aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen binnen onze scholen.

De MR van TVC bestaat uit de volgende ouders: Janine Nijhuis, Dina Bouwhuis en Karen Schuur.
De personeelsleden in onze MR zijn: Jos Bulthuis, Wendy Blokhuis, Rob Kroeze, Wesley Westenberg en Leander Scholten.

De MR vergadert zes keer per jaar.

Heeft u interesse om mee te denken over de manier waarop we ons onderwijs hebben ingericht en over het beleid dat we voeren op onze scholen? Meldt u zich dan bij Sandy de Munck Mortier of Jos Bulthuis. We zijn altijd op zoek naar ouders die mee willen denken!

Het regelement van de MR vindt u in de pagina documenten

Notulen MR

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
X
X