Documenten

Schoolgids

In onze  Schoolgids geven we informatie over de school. Praktische informatie, achtergrondinformatie en opbrengsten van de school worden behandeld.

Schoolplan

In het schoolplan is het onderwijs beschreven en worden ontwikkelingen overzichtelijk op een rij gezet. Dat schept duidelijkheid en maakt het mogelijk de bereikte onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de 7 kernwaarden die de school hanteert, door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Meldcode

Dit is een stappenplan waarin  staat hoe we omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Attendiz documenten

Onderstaande link gaat naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen gelden.

Verzuimbeleid

Hier beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Plaatsingsbeleid

De toelating of plaatsing van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen. Dat leest u in dit document.

Professioneel Statuut

In dit statuut staat op welke wijze het team werkt aan versterking van de kwaliteit van de inzet van leraren en overig personeel.

Reglement MR

Dit is het medezeggenschapsreglement van de MR van Twents Vakcollege te Hengelo en Almelo vallend onder de stichting Attendiz te Hengelo.

Reglement schooldiploma

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
X
X