TVC MOTA

Mota verzorgt onderwijs voor de Arbeidsmarktgerichte Leerweg (AGL) voor jongeren van 16 t/m 20 jaar, en is een bovenbouwlocatie van Het Twents Vakcollege. Mota biedt onderwijs aan jongeren met psychiatrische stoornissen en is met name gericht op jongeren met een autismespectrumstoornis.  

Leerlingen krijgen bij Mota de mogelijkheid om zich op een uitgebreid scala aan beroepsrichtingen te oriënteren, waarna een keuze gemaakt wordt voor een opleiding. Het doel van het leerwerktraject is om leerlingen de sociale en praktische vaardigheden mee te geven die nodig zijn voor een succesvolle carrière op de arbeidsmarkt. Iedere deelnemer krijgt hierbij een individueel traject aangeboden, dat passend is bij zijn of haar mogelijkheden. Leerlingen worden intensief begeleid naar een vervolgtraject. Meestal is dit arbeid of een (BBL-)plek binnen het ROC.  

Mota biedt zelf ook de mogelijkheid scholing te volgen op het entreeniveau van het MBO. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om branche diploma’s te behalen in de verschillende beroepsrichtingen. 

In onze werkplaatsen kunnen de leerlingen in de praktijk meemaken welke werkzaamheden er in hun latere beroep van ze verwacht worden. Dit gebeurt onder meer door ze te laten werken aan opdrachten voor echte klanten. Een deel van het programma bestaat uit het aanleren van werknemersvaardigheden. Het leren van sociale vaardigheden, het verkrijgen van arbeidsritme en het opdoen van succeservaringen zijn belangrijke pijlers van onze leerweg.  

Mota biedt onder andere opleidingsmogelijkheden in de sectoren metaal, elektro, hout, auto- en fietstechniek, logistiek, inpakwerk, montage, ICT, webdesign, copyshop, catering, zorg, facilitair, en groenvoorziening.  

Ook kunnen certificaten behaald worden voor heftruck, VCA (Veiligheidscertificaat) en IVIO (Nederlands/Engels/Rekenen op verschillende niveaus).  

Wij werken nauw samen met het bedrijfsleven, gemeente en UWV, brancheorganisaties en onderwijs, zodat zoveel mogelijk deelnemers kunnen slagen op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
X
X