Over onze school

TVC verzorgt de leerroute Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar voor jongeren met psychiatrische- of gedragsproblemen. TVC biedt erkende beroepsopleidingen, eigen ontwikkelde opleidingstrajecten en de mogelijkheid om arbeidservaring op te doen. Daarnaast worden technische, sociale en maatschappelijke vaardigheden aangeleerd. TVC leidt jongeren toe naar de reguliere (of gesubsidieerde) arbeidsmarkt en/of naar vervolgonderwijs.

Het wetsvoorstel kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO-scholen) wettelijk vast: het onderwijs inrichten in één of meer uitstroomprofielen, te weten Vervolgonderwijs, Arbeidsmarkt en Dagbesteding. TVC kent het uitstroomprofiel arbeidsmarkt. Desalniettemin stromen leerlingen ook weleens uit naar een (BBL)-opleiding van het ROC of arbeidsmatige dagbesteding. De resultaten van de uitstroomcijfers worden ieder jaar in de schoolgids vermeld en is toegankelijk voor deelnemers, ouders, hulpverleners, gemeenten, UWV en andere ketenpartners.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
X
X