Wat maakt ons bijzonder

In onze school bieden we een praktijkgerichte aanpak waarbij we aansluiten op individuele behoeften en interesses van de leerlingen. We werken doelgericht en systematisch aan het maximaliseren van prestaties. We hebben vijf belangrijke uitgangspunten geformuleerd:

  1. Elke leerling heeft een eigen ontwikkelingsperspectief, een individuele aanpak werkt bij onze leerlingen. Echter is leren ook een sociaal proces, daar waar mogelijk wordt dan ook groepsgewijs gewerkt.
  2. We redeneren van het einde terug naar het begin. We kijken eerst naar wat we willen bereiken en bepalen dan welke aanpak daar het beste bij past.
  3. We redeneren van de school naar de groep naar de leerling (klas 1 t/m 4). Ons onderwijs stemmen we achtereenvolgens af op onze schoolpopulatie, dan op de groep en tenslotte kijken we naar de individuele leerling. Aan het einde van de schoolloopbaan (leerjaar 5 en 6) is afstemming op individueel niveau wenselijk, omdat iedere leerling hun eigen beroepsvoorkeur kent waarnaar deze leerling uit gaat stromen.
  4. We werken volgens het principe respons op instructie. Onze leerkrachten kijken goed hoe de leerling reageert op het onderwijs dat hij krijgt. Is de respons voldoende? Dan gaan we door met wat we deden of we gaan het onderwijs verrijken. Is de respons onvoldoende? Dan gaan we het aanbod intensiveren. Zodoende halen we het maximale uit iedere leerling.
  5. De middengroep van onze schoolpopulatie is de basis voor de inrichting van ons onderwijsprogramma. Ons onderwijsprogramma bestaat uit drie zorgvuldig samengestelde onderwijsaanpakken die op elkaar aansluiten: basis, verdiept en intensief. Deze drieslag in het onderwijsaanbod komt tegemoet aan de kenmerken en onderwijsbehoeften van het merendeel van de leerlingen op onze school.
X
X