Arbeidsgerichte leerroute, bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.

Onderwijs met als doel het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt

TVC (Twents Vakcollege) ‘T Woolde is één van de scholen van Attendiz. Attendiz verzorgt het (voortgezet) speciaal onderwijs aan kinderen met een extra onderwijsbehoefte in de regio Twente. TVC ’t Woolde verzorgt de arbeidsgerichte leerroute en wil leerlingen laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt. Op onze school leren de leerlingen een vak met de bijbehorende branchegerichte certificaten en sluiten hun schoolloopbaan af met een VSO-AGL diploma of getuigschrift. TVC ‘t Woolde is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met uitstroomprofiel arbeid. Onze leerlingen hebben hun talenten en leveren een bijdrage aan de maatschappij. Dit zie je ook terug in het logo. De golvende kleuren staat voor hun persoonlijke ontwikkeling. Iedereen behaalt hun doelen op een ander manier, waar op TVC alle ruimte voor is. Naast de verschillende leergebieden is er veel aandacht voor algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming. Leren en oefenen wordt gedaan in betekenisvolle, praktische situaties met een enthousiast team van professionals. Samen met het jeugdhulpteam en de verschillende expertises in de school, zoals fysio en PMT doen de leerlingen veel succeservaringen op.

Het traject van TVC is verdeeld in drie fasen, waarbij de onderwijstijd van de praktijkvakken opbouwt en leerlingen langzamerhand opgeleid worden naar de gekozen praktijksector, met aan het eind van hun schoolloopbaan een VSO-AGL diploma of getuigschrift. Dit alles kan op één mooie, nieuwe locatie aan de Bandoengstraat in Hengelo. In leerjaar 5 kan er ook gekozen worden om de overstap te maken naar TVC Mota in Almelo. Op beide locaties behoort ook het behalen van de Entree opleiding in samenwerking met het ROC tot de mogelijkheden.

Het prachtige nieuwe functionele schoolgebouw (in gebruik genomen in schooljaar 2022/2023) biedt voor leerlingen, maar ook voor de buurt meerdere mogelijkheden. In ons mooie restaurant kan van dinsdag- tot donderdagavond gegeten worden. Dit alles wordt verzorgd door onze leerlingen die hier hun stage lopen.

Alle scholen van Attendiz

Werken op basis van vijf kernwaarden:

Twents Vakcollege is onderdeel van Stichting Attendiz

Het Twents Vakcollege is één van de scholen van Attendiz. Attendiz verzorgt het (voortgezet) speciaal onderwijs aan kinderen met een extra onderwijsbehoefte in de regio Twente.

Blijf op de hoogte

De laatste nieuwtjes

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
X
X