Kom kijken bij Twents Vakcollege ’t Woolde

Het is zover! Het nieuwe gebouw van Twents Vakcollege 't Woolde is in bedrijf. De officiële opening volgt in het najaar, maar we nodigen u graag uit om alvast een kijkje te komen nemen. Dit kan op dinsdag 6 of woensdag 7 september van 16.00 - 20.00 uur aan de Bandoengstraat 51 in Hengelo.

Twents Vakcollege ’t Woolde is een school van Attendiz en leidt leerlingen op tot vakmanschap in een specifieke branche binnen de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Op de nieuwe school leren zo’n 170 leerlingen van 12 tot ongeveer 18 jaar sociale en werknemersvaardigheden, waarmee ze zich later kunnen redden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Net als de andere scholen van Attendiz heeft deze school een regionale functie. De helft van de leerlingen komt uit Hengelo, de andere helft uit gemeenten uit de buurt.

“De nieuwe school is een plek waar leerlingen en docenten leren en (samen)werken en waar ruimte is voor ontmoeting. We zijn er heel trots op”, aldus bestuurder Paul Overakker en directeur Sandy de Munck Mortier.

Ontwikkeling naar vakmanschap

De leerlingen worden ondersteund in hun ontwikkeling naar vakmanschap met leerroutes die opleiden naar een plek in de samenleving. Dat kan op de (al dan niet gesubsidieerde) arbeidsmarkt, een voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en soms een plek binnen de arbeidsgerichte dagbesteding.

De nieuwe school biedt dan ook volop mogelijkheden om de theorie in de praktijk te oefenen. Zo kunt u weer drie avonden in de week (dinsdag, woensdag en donderdag) komen eten in het leerlingenrestaurant. Reserveren kan via de website van school: www.twentsvakcollege-attendiz.nl/tuindorp.

Het team van medewerkers bestaat uit circa 35 fte aan professionals en specialisten in meerdere opzichten. Ze beschikken over kennis, ervaring en passie voor de doelgroep en hebben daarnaast specifieke en branchegerichte vakkennis. Attendiz werkt intensief samen met andere schoolbesturen, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. 

Een duurzaam gebouw

Het gebouw is toegankelijk en goed zichtbaar voor de omgeving. Bij de keuze voor de materialen heeft duurzaamheid de boventoon gevoerd. Zo is het gebouw aardgasvrij en is er gekozen voor triple glas, zonnepanelen en warmtepompen. Om de waterhuishouding goed te regelen zijn er rondom de school wadi’s. Het nieuwe schoolgebouw is ontworpen door de Twentse vestigingen van NOHNIK architecture and landscape en VDNDP. 

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe school? Dan kunt u contact opnemen met Sandy de Munck Mortier, directeur Twents Vakcollege ’t Woolde: sandy.demunckmortier@attendiz.nl of 074 – 250 3890.

X
X